เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ACER
ASUS
BROTHER
CANON
COMPAQ
DELL
EPSON
HP
LEXMARK
NEC
OKI
PANDASECURITY
RICOH
SAMSUNG
SMC
Free Counters from SimpleCount.com 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ACER
ASUS
BROTHER
CANON
COMPAQ
DELL
EPSON
HP
LEXMARK
NEC
OKI
PANDASECURITY
RICOH
SAMSUNG
SMC

 
             
     

การบริการ

     
           เนื่องจากเป็นงานด้านบริการ ทางบริษัทฯ จึงได้เน้นหนักในเรื่องของความรวดเร็วในการให้บริการ เมื่อได้รับการแจ้งซ่อม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับเครื่องในทันที หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น      
             
     

บริการที่นำเสนอ

     
           1. การเรียกซ่อมเป็นรายครั้ง (Per Call) เมื่อเครื่องขัดข้อง ลูกค้าสามารถโทรศัพท์เรียกใช้บริการจากทางบริษัทได้เป็นครั้งหรือเป็นกรณีไป โดยมีพนักงานออกให้บริการรับ-ส่ง ถึงสถานที่ทุกวัน ด้วยความรวดเร็วและประทับใจ
     2. ทำสัญญาเหมาซ่อมบำรุงรักษาเป็นรายปี (แบบรวมอะไหล่) (YearlyMaintenanceContract)
เพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เครื่องชำรุดหรือขัดข้อง โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก ได้แก่
ค่าบริการซ่อม การบำรุงรักษา และค่าเดินทาง ไม่ว่าจะเกิดการชำรุดหรือขัดข้องกี่ครั้งก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 1 ปี เต็ม
     3. ทำสัญญาประกันซ่อมเป็นรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) (YearlyCorrectiveMaintenance Contract) มีลักษณะการให้บริการคล้ายคลึงกับการทำสัญญาเหมาซ่อม บำรุงรักษาเป็นรายปี ในข้อ 2
จะแตกต่างกันตรงไม่มีบริการบำรุงรักษา เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า
     
             
     
ลำดับ ประเภท ค่าอะไหล่ การรับประกัน
1
PRINTER LASERJET
ตามอาการเสีย
4 เดือน
2
PRINTER COLOR LASERJET
ตามอาการเสีย 4 เดือน
3 PRINTER DOT MATRIX ตามอาการเสีย 4 เดือน
4
PRINTER INKJET
ตามอาการเสีย 4 เดือน
5
MONITOR  Crt 15”, 17” (เหมาซ่อมทุกอาการ)
700-900 4 เดือน
6
MONITOR  Lcd 15”, 17” (เหมาซ่อมทุกอาการ)
1,000-1,200 4 เดือน
7 UPS (ทุกรุ่น, ทุกยี่ห้อ) ตามอาการเสีย 4 เดือน
8
COMPUTER
ตามอาการเสีย
4 เดือน
9
แก้ไข WINDOWS, BLACKUP ข้อมูล,
UPDATE ANTY VIRUS, ทำความสะอาด
800
4 เดือน
10 ซ่อมหัวพิมพ์ (DOT) 1,200-1,500 4 เดือน
11
Notebook ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ตามอาการเสีย
4 เดือน
     
       *กรณีลูกค้ายกเลิกการซ่อม ทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น*      
     

    

     
       

หมายเหตุ

การซ่อม Monitor จะยกเว้นอะไหล่ดังนี้ ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากเสีย
        - ฟลายแบค
        - หลอดภาพ
        - สายสัญญาณ
     
             
             
       
     
       
     
Free Counters from SimpleCount.com 
Current Pageid = 8