เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ACER
ASUS
BROTHER
CANON
COMPAQ
DELL
EPSON
HP
LEXMARK
NEC
OKI
PANDASECURITY
RICOH
SAMSUNG
SMC
Free Counters from SimpleCount.com 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ACER
ASUS
BROTHER
CANON
COMPAQ
DELL
EPSON
HP
LEXMARK
NEC
OKI
PANDASECURITY
RICOH
SAMSUNG
SMC

 
             
     

บริการพิเศษ

     
           1. บริการ รับ-ส่ง ถึงสถานที่
     2. เสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง โดยส่ง FAX ใบเสนอราคาซ่อมให้ท่านพิจารณา
     3. กรณีราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ยินดีส่งคืนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือข้อผูกมัดใดๆ (ไม่บังคับซ่อม, ไม่คิดค่าเปิดเครื่อง)
     4. สัญญาเหมาซ่อมรายปีระบุการยกเลิกสัญญาได้ทันทีที่พบว่า ทางบริษัทฯ ไม่บริการตามเงื่อนไข ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดียกเลิกโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากท่านแจ้งความประสงค์มา
     5. การเรียกซ่อมเป็นรายครั้ง ท่านสามารถเรียกใช้บริการได้โดยไม่ต้องมีจำนวน และหากไม่ซ่อมด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีจะส่งคืนให้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ
     6. บริการโดยช่างผู้ชำนาญงานในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
     
             
             
       
     
       
     
       
     
       
     
     
Free Counters from SimpleCount.com 
Current Pageid = 10