เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ACER
ASUS
BROTHER
CANON
COMPAQ
DELL
EPSON
HP
LEXMARK
NEC
OKI
PANDASECURITY
RICOH
SAMSUNG
SMC
Free Counters from SimpleCount.com 
 
     

บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส จำกัด

     
     

ความเป็นมา

     บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 122/18 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท บริษัทฯ เริ่มดำเนินการด้วยช่างที่มีความชำนาญมากกว่า 20 ปี ทั้งนี้ธุรกิจจึงดำเนินการได้ในทันทีที่เปิดบริการ

ประเภทธุรกิจ

     บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทบริการซ่อม จำหน่ายคอมพิวเตอร์ จอภาพ ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เดินระบบ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องฯ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องขัดข้อง หรือหาผู้ซ่อมและดูแลรักษาไม่ได้ จนมีผลเสียหายต่อการดำเนินกิจการ
     
             
             
             
             
 
 
 
 
Current Pageid = 2